Hủy

Nộp phi Tin tức

  • 02/04/2013 - 09:52

    Chen nhau đăng ký ô tô ngày đầu giảm trước bạ

    Trong ngày đầu tiên thực hiện giảm phí trước bạ ôtô theo Nghị định 23/2013/NĐ-CP, 1.4, theo ghi nhận của PV, tại các điểm đăng ký thủ tục phí trước bạ, lượng người dân đến làm thủ tục đông gấp nhiều lần so với thời điểm trước đó.