Hủy

Nt2 Tin tức

Nhơn Trạch 2: Triển vọng trong năm 2018

Nhơn Trạch 2: Triển vọng trong năm 2018

Theo dự báo, thủy văn năm 2018 sẽ diễn biến theo hướng mực nước ở các sông từ Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long có thể xuống thấp từ 10-30%