Hủy

Nvidia Tin tức

  • 11/12/2023 - 14:00

    NVIDIA to build chip production center in Vietnam

    NVIDIA, the world's largest chip manufacturer, wants to establish a chip production center in Vietnam to assist the Southeast Asian country in developing a semiconductor and artificial intelligence ecosystem.
  • 05/06/2023 - 11:56

    Người hùng của Nvidia

    Tầm nhìn xa của Jensen Huang đã đưa Nvidia đi trước trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo trước các đối thủ.