Hủy

Ô nhiễm không khí Tin tức

Nín thở mà sống!

Nín thở mà sống!

Con người đang tự đầu độc mình và cả con cháu khi để bầu không khí ngày càng ô nhiễm nặng nề.

Thuốc chống được ô nhiễm không khí

Thuốc chống được ô nhiễm không khí

Ba trường đại học ở Mỹ đã nghiên cứu những viên thuốc phổ biến nhất thế giới có thể giảm được đến 50% tác hại của ô nhiễm không khí.

  • 13/06/2018 - 09:50

    Màu xám của nông nghiệp

    Chất thải nông nghiệp là một vấn đề không thể xem nhẹ khi Việt Nam là một trong những quốc gia nông nghiệp lớn nhất thế giới.
  • 02/06/2018 - 11:42

    Báo động ô nhiễm không khí!

    Ô nhiễm không khí đang có tác động lớn đến sức khỏe con người ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn