Hủy

Ô nhiễm không khí Tin tức

  • 11/10/2019 - 16:43

    Nín thở mà sống!

    Con người đang tự đầu độc mình và cả con cháu khi để bầu không khí ngày càng ô nhiễm nặng nề.
  • 07/10/2019 - 16:48

    Thuốc chống được ô nhiễm không khí

    Ba trường đại học ở Mỹ đã nghiên cứu những viên thuốc phổ biến nhất thế giới có thể giảm được đến 50% tác hại của ô nhiễm không khí.