Hủy

Ô nhiễm nhựa Tin tức

  • 15/03/2018 - 08:30

    SOS ô nhiễm nhựa!

    Tổng lượng rác thải nhựa rắn chưa được tái chế hoặc đốt đã lên tới 4,9 tỉ tấn, cần một bãi rác sâu 70m và rộng 57km2 để chôn hết.