Hủy

O to indonesia Tin tức

  • 03/11/2021 - 11:20

    Indonesia dời đô, tạm biệt Jakarta!

    Indonesia đặt thời hạn đến năm 2014 để dời thủ đô về đảo Borneo và thay đổi quy định để tổng thống chọn lãnh đạo thủ đô thay vì bầu cử.