Hủy

Offline Tin tức

Hội chợ hồi sinh

Hội chợ hồi sinh

Các hội chợ triển lãm đã có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài trầm lắng do dịch bệnh.

  • 01/07/2021 - 15:44

    Virtual Learning dễ hay khó?

    Mô hình đào tạo truyền thống “bó tay” trước đại dịch, việc chuyển dịch từ đào tạo online sang đào tạo offline là việc thiết yếu trong thời điểm hiện nay.