Hủy

Ông bầu Tin tức

Bầu Kiên và các ngân hàng

Bầu Kiên và các ngân hàng

Nhớ lúc ông bầu Kiên bị bắt vào ngày 20-8-2012, đồng loạt nhiều ngân hàng lên tiếng phủ nhận vai trò chi phối của ông tại đơn vị mình.