Hủy

OnPoint Tin tức

Top 10 startup gọi vốn triệu đô

Top 10 startup gọi vốn triệu đô

Tháng 6.2020 F88 thông báo nhận thêm 140 tỉ đồng (6 triệu USD) trong vòng đầu tư tăng trưởng thứ 3 từ 2 quỹ tài chính quốc tế.

Người Tiên Phong