Hủy

Onstar Tin tức

Cuộc chiến bên trong xe ôtô

Cuộc chiến bên trong xe ôtô

Các dịch vụ dữ liệu bên trong ôtô và chia sẻ xe có thể tạo ra 1.500 tỉ USD doanh thu hằng năm vào năm 2030.