Hủy

Opal Tin tức

Căn hộ tầng cao - giá tăng cao

Căn hộ tầng cao - giá tăng cao

Khi sống trên cao, chủ nhân căn hộ được trải nghiệm những lợi ích đáng “đồng tiền bát gạo” mà căn hộ tầng thấp không có được.