Hủy

OpenStreetMap Tin tức

Grab hợp tác cùng OpenStreetMap Hà Nội

Grab hợp tác cùng OpenStreetMap Hà Nội

Grab hợp tác cùng OpenStreetMap Hà Nội tổ chức sự kiện Mapathon để hỗ trợ mở rộng hệ sinh thái, phát triển toàn diện hệ thống bản đồ của Việt Nam.