Hủy

Outsource Tin tức

Khi chính phủ đi

Khi chính phủ đi "outsource"

Cơ quan chính phủ Nauy điều hành quỹ đầu tư quốc gia Algeria, cảnh sát Đức canh giữ an ninh trên các đường phố Mumbai và Dubai đóng vai trò là trụ sở tòa án của các nước Trung Đông.