Hủy

Ozon Tin tức

Ô nhiễm không khí nặng ở Anh

Ô nhiễm không khí nặng ở Anh

Ô nhiễm nặng được dự báo lan nhanh ở nhiều vùng nước Anh, do khói bụi địa phương và lục địa cộng với cát Sahara bay tới.