Hủy

Pablo Picasso Tin tức

Tranh Picasso có giá bán kỷ lục

Tranh Picasso có giá bán kỷ lục

Họa phẩm “Les Femmes d'Alger (Version “O”)” của Picasso trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từ trước tới nay trong một phiên đấu giá.

XOR, XOR Việt Nam