Hủy

Pan farm Tin tức

IFC đầu tư 230 tỷ đồng vào PAN Farm

IFC đầu tư 230 tỷ đồng vào PAN Farm

IFC đầu tư vào PAN Farm nhằm hỗ trợ mở rộng hoạt động sản xuất giống cây trồng và phát triển các lĩnh vực mới như sản xuất hoa và rau quả.