Hủy

Parkson Việt Nam Tin tức

Parkson gặp khó tại Việt Nam

Parkson gặp khó tại Việt Nam

Lợi nhuận quý đầu tiên năm trong năm tài chính 2015 của Parkson tại châu Á giảm 33,1% do doanh số nghèo nàn từ Việt Nam và Malaysia.