Hủy

Patent Tin tức

Google sắp bỏ tên miền .com?

Những tên miền mà Google lựa chọn có thể sẽ được tiết lộ một khi Google hoàn thành xong thủ tục với ICANN; nhưng có thể chúng sẽ là: .GOOGLE, .YOUTUBE và .GPLUS.