Hủy

Paynet Tin tức

Sẻ chia trong  nền kinh tế chia sẻ

Sẻ chia trong nền kinh tế chia sẻ

Cuộc đối đầu giữa các tài xế xe ôm và dịch vụ GrabBike là cuộc chạy đua để hưởng “phúc lợi vương vãi” trong một nền kinh tế đang phát triển.

XOR, XOR Việt Nam