Hủy

Phạm thanh hưng Tin tức

“Cá mập” săn startup

“Cá mập” săn startup

Ông Pham Thanh Hưng đang nổi lên như một nhà đầu tư cho hàng loạt dự án trẻ khởi nghiệp.