Hủy

Phan huu co Tin tức

  • 17/08/2015 - 08:30

    Bài học tái cấu trúc từ S99

    Với thời gian ngắn ngủi 1 năm, việc S99 có thể đưa ra một loạt giải pháp cải tổ đã làm nhà đầu tư rất ngỡ ngàng.