Hủy

Phan lap Tin tức

  • 22/05/2015 - 09:05

    Đàm phán cứu trợ Hy Lạp đổ vỡ

    Đàm phán giữa lãnh đạo Hy Lạp, Đức, Pháp kết thúc sáng sớm nay 22/5 mà không đạt được bất cứ đột phá nào nhằm giải ngân gói cứu trợ cho Athens.