Hủy

Phan Xi Păng Tin tức

Sa Pa xuất hiện tuyết rơi

Cai, nhiều khả năng vào ngày 16/12, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống Lào Cai.