Hủy

Pháp chế Tin tức

  • 05/09/2014 - 20:47

    Tìm giải pháp tiêu thụ cao su trong nước

    Việt Nam cần giảm tỉ lệ xuất thô, thay đổi phương thức sản xuất, chủng loại mủ cao su thiên nhiên, tăng chế biến sâu và tìm kiếm thị trường mới.
Người Tiên Phong