Hủy

Phát hành chứng khoán Tin tức

  • 29/10/2014 - 07:14

    Tin vắn chứng khoán ngày 29/10

    OGC xác nhận trên HOSE lãi 450 tỷ đồng từ thương vụ bán 90% Ocean Retail, VIC niêm yết thêm 7,8 triệu cổ phiếu, VHC trả cổ tức 50% bằng cổ phiếu...