Hủy

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức Tin tức

  • 07/05/2013 - 14:26

    DongABank trả cổ tức bổ sung năm 2012

    Ngân hàng sẽ tiến hành trả cổ tức bổ sung đợt 1 là 1% với cổ phiếu phát hành trước 31/12/2010 và 1,5% với cổ phiếu phát hành từ 25/4/2012.