Hủy

Phat khong Tin tức

Máy bay điện chở khách

Máy bay điện chở khách "lên ngôi"?

Ngành hàng không thương mại đang phải vật lộn để giảm tác động đến khí hậu và hiện không thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.