Hủy

Phat no Tin tức

Bài toán chuyển đổi xanh

Bài toán chuyển đổi xanh

Các ngành sản xuất cần chuyển đổi xanh để góp phần kiểm soát biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

  • 26/02/2024 - 14:00

    Thức thời với A.I

    Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (A.I) ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Câu hỏi lớn là xã hội con người sẽ ra sao trong thời gian sắp tới?