Hủy

Phat no Tin tức

 • 12/11/2019 - 14:00

  Trứng trợ lực cho thép

  Ngành thép xoay xở trong khó khăn bằng cách hoặc thu hẹp sản xuất, hoặc đầu tư ngoài ngành.
 • 10/11/2019 - 13:13

  Ăn tôm nhớ giữ vỏ!

  Hơn 500.000 tấn phụ phẩm trong ngành chế biến tôm có thể trở thành nguồn nguyên liệu nhựa sinh học trong tương lai....
 • 20/09/2019 - 08:38

  Khi nhà giàu giữ tiền!

  Khi nhiều doanh nghiệp khát vốn, phải phát hành trái phiếu huy động vốn (đi vay) hoạt động kinh doanh, thì một số doanh nghiệp lại dư ra một khoản tiền lớn.