Hủy

Phat quang Tin tức

  • 15/05/2015 - 19:30

    Mất 13 năm để tìm ra hang Sơn Đoòng

    Phát hiện dòng nước hang Khe Ry và hang Én gặp nhau ở một điểm, rồi đột ngột biến mất giữa rừng, Howard Limbert tin có một hang động lớn quanh đây.