Hủy

Phát thải Tin tức

  • 30/10/2022 - 07:18

    Hiệu ứng domino từ nạn phá rừng

    Các mô hình toàn cầu ước tính rằng lượng phát thải ròng từ việc sử dụng đất và thay đổi mục đích sử dụng đất hầu hết là do phá rừng.
Người Tiên Phong