Hủy

Phát triển công nghệ Tin tức

Công nghệ thay đổi văn hóa kinh doanh

Công nghệ thay đổi văn hóa kinh doanh

Giới chuyên gia đánh giá, các doanh nghiệp công nghệ đã làm thay đổi mạnh mẽ mối quan hệ giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ.

  • 15/08/2013 - 15:36

    Con đường nào cho tăng trưởng dài hạn?

    Việc công nhận sáng chế và R&D như một khoản đầu tư trong phương pháp tính GDP mới của Mỹ một lần nữa cảnh tỉnh các nước đang phát triển về con đường tăng trưởng bền vững trong dài hạn.