Hủy

Phát triển kinh tế Tin tức

Hành động xanh, đừng nói chuyện xanh!

Hành động xanh, đừng nói chuyện xanh!

Chiến lược của doanh nghiệp đang áp dụng và thực hiện các cam kết phát triển bền vững còn nặng về tính biểu tượng thay vì thực chất triển khai.

  • 10/10/2022 - 14:40

    Tiền xanh, môi trường xanh

    Trong tăng trưởng dài hạn, Việt Nam sẽ phải cân bằng “dòng tiền xanh” đi đôi với “môi trường xanh”.
  • 06/10/2022 - 14:00

    Đòn bẩy cạnh tranh ESG

    Nhiều doanh nghiệp dần nhận ra giá trị của phát triển bền vững và tận dụng yếu tố ESG để tạo ra sự khác biệt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Người Tiên Phong