Hủy

Phat trien Tin tức

  • 16/03/2022 - 08:40

    Tẩy chay “tẩy xanh”

    Phô diễn mác “ESG" để che đậy nhiều hoạt động kinh doanh có hại cho môi trường.
  • 02/02/2022 - 13:30

    Ngày không mua gì

    Marketing giảm nhu cầu là hướng đi của doanh nghiệp trong việc điều hướng chủ nghĩa tiêu thụ quá mức sang tiêu dùng có trách nhiệm.