Hủy

Phát xạ Tin tức

Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam

Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam

Chương trình Kinh tế Xanh Úc- Việt Nam do Asialink Business và Trung tâm Climateworks phát triển dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc vừa công bố.

  • 17/11/2022 - 09:52

    Đòn bẩy CSR/CSV

    Chiến lược vừa phát triển kinh doanh, vừa phát triển xã hội sẽ tạo ra một định hướng tốt đẹp và bền vững cho tương lai.
  • 05/08/2022 - 13:56

    Nhà ở xã hội đã nóng trở lại

    Một số tập đoàn bất động sản tên tuổi bất ngờ tuyên bố sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp.