Hủy

Phía Nam Tin tức

Ngôi sao mới logistics của châu Á

Ngôi sao mới logistics của châu Á

Khu vực phía Nam đang trở thành điểm nóng của bất động sản công nghiệp khi dòng vốn FDI vào lĩnh vực này vẫn đang tăng mạnh.

Người Tiên Phong