Hủy

Phka Malis Tin tức

Làm gạo giỏi như Campuchia

Làm gạo giỏi như Campuchia

Trong khi gạo Việt Nam chỉ tập trung ở những nước thu nhập trung bình và thấp, gạo Campuchia đã tiến sang những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.