Hủy

Phó Đức Phương Tin tức

Đề xuất học THPT trong 2 năm

Đề xuất học THPT trong 2 năm

Số năm học mỗi cấp được đề xuất thay đổi theo hướng 10 năm giáo dục cơ bản (5 năm tiểu học, 5 năm THCS), 2 năm định hướng nghề nghiệp (THPT).