Hủy

Phong dia Tin tức

  • 04/10/2014 - 09:54

    Hàng hóa qua cảng Hải Phòng tăng 20%

    Trong 9 tháng qua, khu vực cảng Hải Phòng tiếp nhận 13.373 lượt tàu biển, tăng 10% và 8.070 lượt tàu thủy nội địa, tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.