Hủy

Phòng ngừa đột quỵ Tin tức

  • 29/10/2017 - 10:42

    Đột quỵ ngày càng trẻ hóa

    Mỗi năm, đột quỵ giết chết 6 triệu người trên thế giới và khiến 5 triệu người bị tàn phế suốt đời.