Hủy

Phùng Công Dũng Tin tức

Người Việt bốn phương (số 655)

Người Việt bốn phương (số 655)

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho biết, nguồn lực của doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đang hướng về đất nước.

XOR, XOR Việt Nam