Hủy

Phương tiện thanh toán Tin tức

  • 29/05/2014 - 09:09

    Có thể hạ lãi suất cho vay thêm 1-2%

    Nếu lạm phát ở mức thấp như hiện nay và đạt mục tiêu cả năm 6-7%, các tổ chức tín dụng sẽ có thể hạ lãi suất cho vay thêm 1-2% nữa.
Người Tiên Phong