Hủy

Phương Trầm Tin tức

  • 23/08/2017 - 08:00

    Trầm Việt loay hoay xuất ngoại

    Các sản phẩm từ trầm Việt Nam chỉ được xuất bán qua đường tiểu ngạch và xách tay, với chất lượng chưa đồng nhất.
  • 09/01/2013 - 11:14

    Con trai ông Trầm Bê từ chức Chủ tịch PNS

    Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) bất ngờ công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, theo đó PNS miễn nhiệm ông Trầm Khải Hòa, Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 8/1/2013.
XOR, XOR Việt Nam