Hủy

PitchBook Tin tức

Ra mắt quỹ đầu tư blockchain

Ra mắt quỹ đầu tư blockchain

Alpha Moon Captial là quỹ đầu tư có quy mô 10 triệu USD chuyên đầu tư vào các dự án trong hệ sinh thái blockchain tại Việt Nam.