Hủy

PNJ Tin tức

Lực đẩy số của PNJ

Lực đẩy số của PNJ

Quản trị tốt chi phí và bán lẻ đa kênh sẽ là lực đẩy cho cổ phiếu kim hoàn trong thời gian tới.

  • 14/05/2019 - 08:00

    ESOP sao cho lợi đôi đàng?

    Không còn là câu chuyện nội bộ, nhà đầu tư ngày càng ưu tư đến phát hành cổ phiếu ESOP ở doanh nghiệp.