Hủy

PNJ Tin tức

  • 14/05/2019 - 08:00

    ESOP sao cho lợi đôi đàng?

    Không còn là câu chuyện nội bộ, nhà đầu tư ngày càng ưu tư đến phát hành cổ phiếu ESOP ở doanh nghiệp.