Hủy

PNS Tin tức

Con trai ông Trầm Bê từ chức Chủ tịch PNS

Con trai ông Trầm Bê từ chức Chủ tịch PNS

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) bất ngờ công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, theo đó PNS miễn nhiệm ông Trầm Khải Hòa, Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 8/1/2013.