Hủy

Pousung Tin tức

FDI da giày “chơi chiêu”

FDI da giày “chơi chiêu”

Các doanh nghiệp FDI chiếm chưa đầy 25% số lượng doanh nghiệp ngành giày nhưng lại quyết định tới 77% giá trị xuất khẩu.