Hủy

Powersteam Tin tức

Cách mạng rửa xe

Cách mạng rửa xe

PowerSteam là câu chuyện về một Việt kiều Canada cải tiến chiếc máy hơi nước và tham vọng thay đổi ngành dịch vụ chăm sóc xe.