Hủy

Ptt Tin tức

  • 20/07/2015 - 13:00

    PTT và thế trận dầu khí tại Việt Nam

    Khi nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu trong nước, sự xuất hiện của PTT là tín hiệu cạnh tranh tích cực trên thị trường.
Người Tiên Phong