Hủy

PV Oil Việt Nam Tin tức

Shell có cơ hội quay lại Việt Nam?

Shell có cơ hội quay lại Việt Nam?

Petrovietnam tại PV Oil Việt Nam đang thoái vốn và cơ hội để Shell tranh thủ tham gia thị trường Việt Nam với việc mua lại cổ phần vốn của hãng này.

  • 20/08/2012 - 17:48

    PV OIL đã mua 318 nghìn cổ phiếu COM

    Giao dịch thực hiện từ 19/7 đến 18/8 nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 4,78 triệu đơn vị, tương đương 34,8% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
XOR, XOR Việt Nam