Hủy

PVE Tin tức

  • 26/07/2013 - 09:41

    PV2 được đưa vào HNX30 thay FLC

    Cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 30/7 tới đây để chuyển đăng ký niêm yết sang Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.
  • 23/05/2013 - 19:52

    Lịch sự kiện ngày 24/5

    PGD, PVE, TC6, TRC, V12, WCS, HQC giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức. VIAC No.1 Limited PartnerShip đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu VSH.